Společenská odpovědnost SuperForex

Víme, že pokud budete hledat informace o SuperForex na webu nebo v jiných sekcích našeho webu, pravděpodobně najdete hodně o našich obchodních podmínkách a speciálních akcích, ale to není vše. My v SuperForex jsme vám chtěli ukázat jinou stránku našich aktivit, která se v našich kampaních často neobjevuje, konkrétně náš program společenské odpovědnosti a jak je to pro nás důležité.

SuperForex je globálním lídrem v sektoru finančního makléřství díky našim neustále se zlepšujícím inovativním službám, ale rádi svůj úspěch dobře využíváme. Nejsme slepí vůči mnoha problémům, kterým lidé na celém světě čelí. Proto se snažíme spolupracovat s našimi partnery a věnovat čas, úsilí a finanční prostředky neziskovým aktivitám, kdy pomáháme chudým a potřebným v různých lokalitách po celém světě.