برنامه بازنشانی خودکار سرمایه

سرمایه شما زیر صفر نخواهد رفت

برنامه شما :

بعضی اوقات اتفاق می افتد که معامله گران هنگام تجارت اشتباهی انجام می دهند، بنابراین نگران سپرده های خود خواهند بود. ضررها میتوانند باعث ناراحتی معامله گران شوند زیرا حساب شما نزدیک و نزدیکتر به صفر می شود و درضعیت بدتر ممکن است حتی زیر صفر رفته و شما را بدهکار کند.

راه حل ما

برنامه بازنشانی خودکار سرمایه ، به عنوان یک سپر محافظتی عمل می کند که از منفی شدن حساب کاربری شما جلوگیری می کند. زمانی که تصمیمات معاملاتی غلطی گرفته میشود و حساب شما دچار زیان می شود،هیچگاه زیر صفر نخواهد رفت -بلکه به جای آن، سیستم تعادل اتوماتیک ، حساب شما را صفر می کند ، پس شما در بدهی ها نخواهید بود و سپرده های جدیدی که سرمایه گذاری می کنید، در اختیار شما قرار می گیرد و برای معاملات جدید صرف می شود. این قابلیت به طور خودکار برای همه حسابها کار می کند، بنابراین نیازی به اشتراک آن نیست.

لطفا توجه داشته باشید که به عنوان ارائه دهنده این سرویس، شرکت فارکس برترحق دارد جهت پوشش توازن منفی در حساب مشتری را بر اساس موافقت قرارداد 3.16.5 با استفاده از وجوه یکی از حساب های دیگر مشتری تعدیل نماید .

کابینه را ببینید