SuperForex Bonuses chart

با SuperForex شما دارای گزینه های زیاد و گسترده ای از پاداش هستید که می توانید از مزایای آنها استفاده کنید. از آنجا که برخی از پاداش ها با بقیه سازگار نیستند، ما این نمودار مقایسه را ارائه می دهیم که در آن شما به راحتی می توانید تعیین کنید که کدام جایزه مناسب برای نیازهای شما است. شما همچنین می توانید در مورد هر جایزه فردی قبل از درخواست آن از کابینه مشتریان بیشتر بدانید.

وضعیتبدون سپردهسپرده آسانخوش آمدانرژیداغ
حداقل سپرده‎$۱‎$۱‎$۱‎$۱
حداکثر سپردهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
Maximum Leverage1:1001:1001:10001:10001:1000
حداکثر حجم معامله0.5 lots0.5 lotsنامحدودنامحدودنامحدود
پاداش برداشت می شود؟
سود بیش از پاداش برداشته شود؟
بازپرداخت سود از پاداش توسط معامله کردن؟
حساب تأیید شده
لغو پاداش پس از اخراجتمام و کمالتقریباتقریباتمام و کمالIn full
امکان درخواستیک باریک باریک بار در حسابیک بار در حسابیک بار در حساب
پاداش اعتبارییک باریک باردر هر سپردهدر هر سپردهیک بار
سازگاری با پاداش های دیگرناسازگارناسازگارپویاداغانرژی
اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر