کارشناس ارشد حسابداری - 713214

Yeison Andres

713214 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۲۹ خرداد ۱۴۰۰
اهرم1:1000
Aggression
۴٪

بیوگرافی

Soy Trader Profesional con 7 años de experiencia en el mercado Forex.

Balance‎$۱۶٬۹۶۷٫۹۵
Current profit‎$۱۱۸٫۱۲
Efficiency۷۲٪
Profitability۴۰٪
Traded lots۱۰٫۱
Average lots۱٫۰۱
Average profit per lot‎$۱۱٫۷۰
Average efficiency index۰٪