Facebook Pixel Codeکسب درآمد به عنوان یک شریک از فارکس برتر

درآمد شریک

شرکای فارکس برتر می توانند از رقابت در بازار لذت ببرند - تا 45 دلار از گسترش.

تا زمانی که مشتریان شما به تجارت ادامه دهند، شما بر اساس فعالیت خود، درآمد کمیسیون را دریافت خواهید کرد. فارکس برتر سقف درآمد کمیسیون را تحمیل نمی کند، یعنی مبلغی که کسب می کنید به طور کامل بستگی به فعالیت تجاری مشتریان شما دارد. اگر می خواهید بیشتر بدانید، می توانید با اداره مشارکت تماس بگیرید.

Standard
Swap Free
No Spread
Micro Cent
Profi STP
Crypto
ECN Standard
ECN Mini
ECN Standard Swap Free
ECN Mini Swap Free
ECN Crypto