Những loại Đối tác

Hãy chọn cách thức để kinh doanh

SuperForex

Nhà môi giới Giới thiệu

Nhà môi giới Giới thiệu (Introducing Broker) kiếm hoa hồng từ những trader tích cực mà được bạn giới thiệu (được ghi nhận nhờ vào đường dẫn liên kết của chúng tôi). Những công ty muốn hoạt động như một IB cho chúng tôi sẽ được ghi nhận là Đại diện Chính thức của SuperForex đối với một thành phố hoặc một vùng nào đó, và thông tin của công ty sẽ được đặt trên website chính thức của chúng tôi. Khi là một IB, bạn sẽ được trả thù lao giới thiệu những khách hàng mới đến SuperForex. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều phương thức hoàn chỉnh để kinh doanh, bao gồm tài liệu quảng bá, nền tảng giao dịch, và công cụ thực hiện giao dịch.

Theo quy định, những IB sẽ nhận thêm phần thưởng khi đại diện cho SuperForex tại khu vực.

Mở Tài khoản IB

Tận hưởng hoa hồng cạnh tranh nhất trên thị trường - lên đến $45 trên mức spread.

Bạn có cơ hội liên hệ với Quản lý Tài khoản cá nhân của bạn.

Truy cập báo cáo và thống kê trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào từ Tủ Đối tác.

Nhiều loại tài liệu quảng bá bao gồm banner, website sẵn có, hàng hóa v.v.

SuperForex

Sub-Introducing Broker

SuperForex mang đến cho bạn cơ hội phát triển mạng lưới môi giới của riêng mình với chương trình Sub-Introducing Broker. Chương trình này hoạt động tương đối giống với hình thức đối tác Introducing Broker, nhưng thay vì bạn phải cố gắng tuyển thêm trader, mục đích của sub-IB là thu hút nhiều đối tác mới.

Kiếm trung bình $25 dựa trên những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên mỗi lot tiêu chuẩn.

Kiếm tới 2 đô la cho mỗi lô tiêu chuẩn cho các đối tác mới mà bạn thu hút.

Kiếm tiền dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng của bạn mà không giới hạn hoa hồng.

Thực hiện Chuyển tiền Nội địa mà không mất phí hoặc phí ẩn nào.

SuperForex

Chương trình Đối tác Đa cấp độ

Chúng tôi đã phát triển cho bạn một trải nghiệm mới với Chương trình Đối tác của chúng tôi - Đối tác Đa cấp độ của SuperForex (MLP). Chương trình Đối tác Đa cấp độ là một dịch vụ độc đáo cho phép bạn mở rộng mạng lưới đối tác của mình và bao gồm nhiều nguồn lợi nhuận cho bạn hơn so với chương trình Đối tác tiêu chuẩn. Với chương trình MLP này, bạn có thể hưởng lợi ích từ năm cấp độ khách hàng - mỗi cấp độ mới được mở khi là khách hàng trực tiếp của bạn thì chính họ trở sẽ trở thành đối tác.

Tài khoản MLP

Hoa hồng trên EUR/USD $15 trên lot

Thanh toán hoa hồng năm cấp độ

Thanh toán hoa hồng kịp thời bởi tất cả thành viên của Nhóm MLP.

Chuyển tiền giữa Tài khoản Liên kết Junior và Master.