Program automatycznego sprowadzenia salda do zera

Twoje saldo nie spada poniżej zera

Twój Problem:

Jeżeli popełnisz jakiekolwiek błędy podczas tradingu, będą one stopniowo dotyczyć Twoich depozytów. Straty mogą być trudne do zniesienia, ponieważ sprowadzają saldo Twojego konta do zera, a szczególnie złe sytuacje mogą prowadzić saldo do cyfry nawet poniżej zera, wpędzając Cię w długi.

Nasze rozwiązanie:

Program automatycznego sprowadzenia salda do zera od SuperForex służy jako tarcza chroniąca Cię przed ujemnym saldem konta handlowego. W przypadku podjęcia błędnej decyzji handlowej, saldo Twojego konta nie spadnie poniżej zera. Zamiast tego Program automatycznego sprowadzenia salda do zera zrekompensuje Twoje straty i utrzyma konto tradingowe na poziomie zerowym. Wtedy nie będziesz dłużnikiem, a wszelkie Twoje dokonane wpłaty będą wydane na nowe zlecenia. Dana funkcja działa automatycznie na wszystkich kontach handlowych, więc nie ma konieczności jej subskrybowania.

* Prosimy zwrócić uwagę, że SuperForex (jako dostawca tej usługi) ma prawo do anulowania ujemnego salda konta handlowego poprzez użycie środków pieniężnych z innego konta Użytkownika w celu pokrycia różnicy na podstawie klauzuli 3.16.15 Umowy SuperForex o ofercie publicznej.

Odwiedź stronę osobista