Regulacja SuperForex

SuperForex traktuje swoich klientów z dużym szacunkiem, dlatego udostępniamy informacje o naszej firmie, które możesz sprawdzić w celu podejmowania świadomych decyzji w trakcie współpracy z nami. We wszystkim, co robimy, naszym priorytetem jest uczciwość i przejrzystość.

SuperForex

Międzynarodowa Komisja Usług Finansowych (IFSC) jest odpowiedzialna za regulację brokera SuperForex i zapewnienie zgodności naszych usług finansowych z prawem międzynarodowym. IFSC jest niezależną instytucją rządową regulacyjną, której zadaniem jest analizowanie polityki, usług i aktywów SuperForex. W 2016 r. IFSC zwiększyła swoje wymogi kapitałowe do brokerów: teraz wymagany minimum funduszy, który broker musi posiadać, wynosi $500 000.

Co roku firma SuperForex jest badana przez IFSC, co potwierdza, że w pełni spełniamy wszystkie wymagania. Jeżeli chcesz sprawdzić wiarygodność usług finansowych świadczonych przez SuperForex, możesz zapoznać się z naszymi zasadami tutaj. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z IFSC.

Licencjonowany broker to

SuperForex

Walka z praniem pieniędzy.

SuperForex

Świadczymy usługi zgodnie z wymaganiami prawa międzynarodowego regulującego usługi finansowe.

SuperForex

Ubezpieczenie środków gwarantujące płatności dla wszystkich klientów.

SuperForex

Bezpieczeństwo i ochrona funduszy

Dostawcy płynności

W modelu biznesowym SuperForex najważniejszym elementem jest zapewnienie najlepszych warunków handlowych na rynku. Zawsze oferujemy doskonałe spready na wszystkich głównych parach walutowych, ponieważ jesteśmy brokerem NDD (No Dealing Desk) i utrzymujemy relacje robocze z różnymi dostawcami płynności. Te międzynarodowe instytucje są podstawą naszych zawsze aktualnych cen sprzedaży i kupna zapewniające uczciwość i przejrzystość w Twoim tradingu.

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

Znak towarowy

Należy pamiętać, że SuperForex jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Nazwa i logo SuperForex znajdują się pod międzynarodową ochroną Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (numer rejestracyjny 014199831). Tak więc tylko SuperForex korzysta z tej tożsamości, a także nasi oficjalni partnerzy certyfikowane przez nas do wykonywania obowiązków w naszym imieniu.