บัญชีของมาสเตอร์ - 115391

KE

BLUE OCEAN

115391 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่15 พฤษภาคม 2562
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่14 มิถุนายน 2562
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
1%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$2,053.12
Current profitUS$7.57
Efficiency-17%
Profitability75%
Traded lots0.07
Average lots0.018
Average profit per lotUS$108.14
Average efficiency index47%