บัญชีของมาสเตอร์ - 115391

BLUE OCEAN

115391 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่15 พฤษภาคม 2562
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่14 มิถุนายน 2562
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
2%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$642.83
Current profitUS$0.00
Efficiency-18%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%