บัญชีของมาสเตอร์ - 1162597

Hussien Abdeltwab Hussien

1162597 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่08 กรกฎาคม 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่13 กรกฎาคม 2565
เลเวอเรจ1:100
Aggression
0%

ชีวประวัติ

We developed in FoexArby.com the use of non-linear dynamic models to predict the behavior of financial markets. Together, with in-depth technical and fundamental analytics in one robot , we provides on a weekly basis profitable and will moderated trading with automated risk management system

BalanceUS$3,671.46
Current profitUS$0.00
Efficiency-27%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%