บัญชีของมาสเตอร์ - 1162597

Hussien Abdeltwab Hussien

1162597 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่08 กรกฎาคม 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่13 กรกฎาคม 2565
เลเวอเรจ1:100
Aggression
1%

ชีวประวัติ

We developed in FoexArby.com the use of non-linear dynamic models to predict the behavior of financial markets. Together, with in-depth technical and fundamental analytics in one robot , we provides on a weekly basis profitable and will moderated trading with automated risk management system

BalanceUS$5,625.64
Current profit-US$5,537.81
Efficiency12%
Profitability38%
Traded lots3.48
Average lots0.087
Average profit per lot-US$1,591.33
Average efficiency index100%