บัญชีของมาสเตอร์ - 1171805

IR

Ahmad Ahi

1171805 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่21 กรกฎาคม 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่22 กรกฎาคม 2565
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
32%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$14.03
Current profitUS$0.00
Efficiency-22%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00