บัญชีของมาสเตอร์ - 120311

Владислав Загароднюк

120311 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่28 กันยายน 2560
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่28 กันยายน 2560
เลเวอเรจ1:100
Aggression
7%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$32,822.18
Current profitUS$0.00
Efficiency-149%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%