บัญชีของมาสเตอร์ - 1221668

IR

rasoul daddeh

1221668 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่28 กันยายน 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่30 กันยายน 2565
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

i trade with price action night strategy ... trade with forex ea ... stay with me and earn more money

BalanceUS$0.79
Current profitUS$0.00
Efficiency5%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00