บัญชีของมาสเตอร์ - 122970

Kostas Dimitriou

122970 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่06 ตุลาคม 2560
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่06 ตุลาคม 2560
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$39,728.28
Current profitUS$0.00
Efficiency15%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%