บัญชีของมาสเตอร์ - 1230332

GB

Arold Stephane Guenaman

1230332 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่09 ตุลาคม 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่10 ตุลาคม 2565
เลเวอเรจ1:10
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$25.45
Current profitUS$0.00
Efficiency-75%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00