บัญชีของมาสเตอร์ - 123186

mohd nasyit bin md nooh

123186 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่16 มิถุนายน 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่16 กรกฎาคม 2564
เลเวอเรจ1:100
Aggression
8%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$19,766.66
Current profit-US$16,045.60
Efficiency-80%
Profitability28%
Traded lots98.33
Average lots1.513
Average profit per lot-US$163.18
Average efficiency index0%