บัญชีของมาสเตอร์ - 123186

mohd nasyit bin md nooh

123186 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่16 มิถุนายน 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่16 กรกฎาคม 2564
เลเวอเรจ1:100
Aggression
8%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$22,161.35
Current profitUS$1,352.24
Efficiency-77%
Profitability34%
Traded lots460.27
Average lots0.887
Average profit per lotUS$2.94
Average efficiency index0%