บัญชีของมาสเตอร์ - 123588

Samir Abdul

123588 - EUR
Subscribe
เทรดตั้งแต่08 กันยายน 2560
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่08 กันยายน 2560
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
40%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance€30,150.99
Current profit€0.00
Efficiency177%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lot€0.00
Average efficiency index0%