บัญชีของมาสเตอร์ - 1267781

ian ezbon kimani mwatha

1267781 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่25 พฤศจิกายน 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่25 พฤศจิกายน 2565
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$0.73
Current profitUS$0.00
Efficiency48%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%