บัญชีของมาสเตอร์ - 1298728

ZA

Tsoku nicco

1298728 - ZAR
Subscribe
เทรดตั้งแต่18 มกราคม 2566
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่17 กุมภาพันธ์ 2566
เลเวอเรจ1:100
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceZAR 203.53
Current profitZAR 0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotZAR 0.00