บัญชีของมาสเตอร์ - 200714

CN

hua chao

200714 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่23 สิงหาคม 2561
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่23 สิงหาคม 2561
เลเวอเรจ1:200
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$399.40
Current profitUS$0.00
Efficiency-16%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00