บัญชีของมาสเตอร์ - 343258

SCR Traders

343258 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่24 มิถุนายน 2562
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่04 กรกฎาคม 2562
เลเวอเรจ1:200
Aggression
0%

ชีวประวัติ

We are group of experienced algotraders and strategies developers. Asset management is our key activity. Our full trading portfolio and provided services: www.scr-traders.com

BalanceUS$151.10
Current profitUS$0.00
Efficiency-94%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%