บัญชีของมาสเตอร์ - 397572

BY

Dzianis Stralkou

397572 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่19 กันยายน 2562
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่22 กันยายน 2562
เลเวอเรจ1:100
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$247.66
Current profitUS$0.00
Efficiency-100%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00