บัญชีของมาสเตอร์ - 460384

ZM

Ridgebell Choonya

460384 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่15 กุมภาพันธ์ 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่16 มีนาคม 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$33,907.73
Current profitUS$0.00
Efficiency74%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00