บัญชีของมาสเตอร์ - 480151

Martin Kofler

480151 - EUR
Subscribe
เทรดตั้งแต่10 มีนาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่10 มีนาคม 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
51%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance€11,792.63
Current profit-€1,735.37
Efficiency-134%
Profitability33%
Traded lots30
Average lots10
Average profit per lot-€57.85
Average efficiency index103%