บัญชีของมาสเตอร์ - 480151

DE

Martin Kofler

480151 - EUR
Subscribe
เทรดตั้งแต่10 มีนาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่10 มีนาคม 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
33%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance€16,761.17
Current profit€1,128.63
Efficiency-106%
Profitability100%
Traded lots20
Average lots10
Average profit per lot€56.43
Average efficiency index95%