บัญชีของมาสเตอร์ - 531063

MY

Benji Bin Ismun

531063 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่21 พฤษภาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่04 มิถุนายน 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$11,836.84
Current profitUS$0.00
Efficiency8%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00