บัญชีของมาสเตอร์ - 555253

Joseph Cruz

555253 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่22 มิถุนายน 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่24 มิถุนายน 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

Start copying me and earn consistently with proper risk management.

BalanceUS$42.59
Current profitUS$0.00
Efficiency-86%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00
Average efficiency index0%