บัญชีของมาสเตอร์ - 567501

AF

lala

567501 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่07 กรกฎาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่07 กรกฎาคม 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$1,273.89
Current profitUS$0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00