บัญชีของมาสเตอร์ - 640998

IN

arun kumargv

640998 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่07 ตุลาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่31 ตุลาคม 2563
เลเวอเรจ1:100
Aggression
0%

ชีวประวัติ

Pure trend following strategy Advanced Risk& Lot management system Proper lot accordingly to account size Best in market profitability 90 - 95% Trade all time frame Trade with all currency pairs

BalanceUS$5,365.47
Current profitUS$0.00
Efficiency-402%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00