บัญชีของมาสเตอร์ - 653927

ID

Harsiwi Fajarsari

653927 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่26 ตุลาคม 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่26 ตุลาคม 2563
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$203.47
Current profitUS$0.00
Efficiency17%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00