บัญชีของมาสเตอร์ - 657230

AD

lala

657230 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่02 พฤศจิกายน 2563
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่02 พฤศจิกายน 2563
เลเวอเรจ1:200
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$22.80
Current profitUS$0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00