บัญชีของมาสเตอร์ - 738727

KE

Stephen Njombai

738727 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่23 กรกฎาคม 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่22 สิงหาคม 2564
เลเวอเรจ1:100
Aggression
4%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$28.72
Current profitUS$0.00
Efficiency-10%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00