บัญชีของมาสเตอร์ - 755291

ZW

TATISAYI PETER

755291 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่26 มีนาคม 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่27 มีนาคม 2564
เลเวอเรจ1:1
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$100.00
Current profitUS$0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00