บัญชีของมาสเตอร์ - 769870

MY

norhanani ahmad

769870 - USD
Subscribe
เทรดตั้งแต่15 เมษายน 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่18 เมษายน 2564
เลเวอเรจ1:1000
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceUS$33.66
Current profitUS$0.00
Efficiency-87%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotUS$0.00