บัญชีของมาสเตอร์ - 850478

ZA

Madara Uchiha(test)

850478 - TZS
Subscribe
เทรดตั้งแต่08 กรกฎาคม 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่08 กรกฎาคม 2564
เลเวอเรจ1:600
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceTZS 51,143.73
Current profitTZS 0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotTZS 0.00