บัญชีของมาสเตอร์ - 922490

TZ

Hamisi

922490 - TZS
Subscribe
เทรดตั้งแต่17 กันยายน 2564
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่23 กันยายน 2564
เลเวอเรจ1:1
Aggression
0%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceTZS 50,109.86
Current profitTZS 0.00
Efficiency0%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotTZS 0.00