บัญชีของมาสเตอร์ - 940737

MX

Lara Fuentes elmerida

940737 - MXN
Subscribe
เทรดตั้งแต่21 กุมภาพันธ์ 2565
ประสบการณ์
เป็นมาสเตอร์ตั้งแต่23 มีนาคม 2565
เลเวอเรจ1:100
Aggression
1%

ชีวประวัติ

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

BalanceMX$1,077.48
Current profitMX$0.00
Efficiency-3%
Profitability0%
Traded lots0
Average lots0
Average profit per lotMX$0.00