SuperForex Banners, Logos, and Avatars

Dùng để làm gì?

Nhằm giúp bạn trở thành một đối tác năng động và tăng thu nhập bằng việc thu hút khách hàng, đội ngũ thiết kế SuperForex của chúng tôi đã tạo nhiều hình ảnh mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa website của mình hoặc tại các diễn đàn/phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể tìm thấy bảng dưới đây bao gồm các banner, logo và avatar có nhãn hiệu làm nổi bật những ưu đãi tốt nhất của chúng tôi. Bạn có thể tải về theo bất kỳ kích thước nào được định sẵn. Những tài liệu này hoạt động tuyệt vời trên chính website của bạn hoặc là một phần trong hồ sơ xã hội của bạn, nơi nhiều người có thể nhìn thấy. Càng nhiều người xem, cơ hội mở rộng việc kinh doanh của bạn với SuperForex càng cao.

Sử dụng như thế nào?

Khi bạn đặt những hình ảnh này trên website hoặc trong hồ sơ của bạn, hãy chú ý đến đường dẫn mà bạn sử dụng. Hãy đảm bảo bạn thay đổi cụm từ "“YOUR_PARTNER_LINK” thành mã liên kết độc nhất của bạn. Điều này sẽ đảm bảo bất kỳ ai truy cập vào SuperForex website qua đường dẫn của bạn sẽ được coi là người giới thiệu của bạn nếu họ quyết định mở tài khoản với chúng tôi. Với tư cách là một đối tác, bạn sẽ kiếm hoa hồng trên mỗi khách hàng đăng ký mà bạn giới thiệu. Vì vậy, đây là một cách thức hoàn hảo và không rủi ro nhằm tăng thu nhập cho bạn.