Gọi lại

Hãy điền vào mẫu dưới đây và chọn thời gian thuận tiện nhất cho bạn nếu bạn muốn quản lý của chúng tôi gọi và trả lời tất cả câu hỏi của bạn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Ngoài yêu cầu gọi lại. Bộ phận Hỗ trợ bao gồm nhiều thông tin hữu ích, bao gồm trả lời nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình giao dịch bất kể mức độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm.

Trong trường hợp bạn gặp khó khăn để hiểu quản lý hoặc liên lạc kém, hãy nói với quản lý số tài khoản của bạn, sau đó bạn sẽ nhận được câu trả lời được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã xác nhận khi bạn đăng ký tài khoản.