Chương trình Bảo vệ Tiền nạp

Giữ lại Tiền của bạn

Về Chương trình Bảo vệ Tiền nạp

Chương trình Bảo vệ Tiền nạp là một chương trình đặc biệt cho phép bạn bảo vệ tiền nạp trước khi mở giao dịch và yêu cầu lấy lại tiền đầy đủ như một tiền thưởng nếu bạn bị thua lỗ. Tất cả khách hàng với mọi loại tài khoản đều có thể tham gia dịch vụ này. Chương trình này có thời gian cụ thể và phụ thuộc vào khoản tiền nạp của bạn. Nói cách khác, tiền nạp càng lớn thì thời gian bảo vệ càng lâu. Thời hạn bảo vệ được quy định như sau:

Từ $50 đến $1001 ngày bảo vệ tiền nạp
Từ $101 đến $5005 ngày bảo vệ tiền nạp
Từ $501 đến $100010 ngày bảo vệ tiền nạp
Từ $1001 đến $500014 ngày bảo vệ tiền nạp
Trên $500120 ngày bảo vệ tiền nạp

Bạn có thể gia hạn thời gian Bảo vệ Tiền nạp bằng việc thực hiện nạp tiền mới trước khi thời gian bảo vệ tiền nạp ban đầu hết hạn, với điều kiện tiền nạp mới có thời gian bảo vệ lâu hơn thời hạn trước đó.

Lợi ích của Chương trình Bảo vệ Tiền nạp:

100% Bảo vệ tiền nạp khỏi thua lỗ

Không giới hạn khoản tiền bảo vệ

Không có phí hoa hồng ẩn

Bạn có giới hạn sai số

Chương trình này Hoạt động như thế nào?

Nếu trong thời gian khi Bảo vệ Tiền nạp được kích hoạt (theo quy định ở trên), bạn bị thua lỗ hơn 90% trên quỹ tiền nạp, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn như một quỹ thưởng (bonus funds). Để yêu cầu hoàn trả, bạn phải liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi thông qua email, và chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng ba (3) ngày làm việc. Việc hoàn trả chỉ có thể thực hiện bằng USD và bạn cần mở một tài khoản mới bằng USD để nhận lại tiền hoàn trả.

Việc Hoàn trả

Hãy nghĩ về việc bồi thường tiền nạp bị thua lỗ của bạn như một tiền thưởng. Bạn có thể tự do giao dịch trên quỹ này. Nếu bạn thực hiện nạp tiền bằng hoặc lớn hơn số tiền hoàn trả (trong tài khoản đã nhận tiền bồi thường), thì tiền thưởng của bạn sẽ được sử dụng trong thời gian lâu hơn. Nếu bạn không thực hiện bất kỳ nạp tiền nào trên số tiền hoàn, thì số tiền này sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày và tất cả kết quả giao dịch trên tài khoản đó sẽ bị hủy.

Việc bồi thường chỉ áp dụng cho tiền nạp của bạn và không áp dụng cho tiền thưởng hoặc lợi nhuận kiếm được.

Nếu bạn thuộc trường hợp được bồi thường nhưng bạn đã nhận được bồi thường cho tiền nạp trước đó, thì bồi thường đó sẽ bị hủy và bạn có thể sử dụng bồi thường mới.

Điều khoản và Điều kiện

*Công ty có quyền từ chối bồi thường trong những trường hợp sau:

1. Nếu khách hàng vi phạm một cách có hệ thống những quy định trong Thỏa thuận Người sử dụng (User Agreement) trong thời hạn hoạt động của chương trình Bảo về Tiền nạp.

2. Nếu trong thời gian 30 ngày cuối cùng, có hai hay nhiều vi phạm trong Thỏa thuận Người sử dụng (User Agreement) bởi khách hàng này.

3. Nếu hơn 70% các giao dịch đã đóng trên tài khoản của khách hàng trong vòng 90 ngày cuối cùng có kết quả âm.

4. Nếu khách hàng có một hoặc nhiều loại thưởng này trong tài khoản: No Deposit Bonus, Easy Deposit Bonus, Point Bonus. Những loại thưởng này không tương thích với chương trình Bảo vệ Tiền nạp.