Tỷ lệ lãi suất trên Vốn tức thời

Tiền Miễn phí Tạo ra Lợi nhuận

Về Dịch vụ này

Mục tiêu chung của tất cả khách hàng và đối tác là gì? Đó chính là tìm kiếm lợi nhuận. Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra cách thức để bạn kiếm được nhiều hơn mà không cần phải làm thêm bất cứ việc gì, vì vậy chúng tôi đã thêm tỷ lệ lãi suất trên vốn tức thời.

Ưu điểu của Dịch vụ

Dư ký quỹ

Chỉ hoạt động với quỹ nhàn rỗi mà không được sử dụng ở vị thế mở

Dịch vụ Thụ động

Bạn không cần phải chủ động thực hiện bất kỳ điều gì để kiếm lợi nhuận từ đó.

Lợi nhuận Từng phần

Kiếm được nhiều hơn nếu bạn có nhiều quỹ hơn (lợi nhuận, tiền nạp) trong tài khoản của bạn.

Điều kiện

Điều này có nghĩa rằng tài khoản vốn tức thời (số tiền bạn có từ tiền nạp, lợi nhuận và lỗ) sẽ được tính 5% tỷ lệ lãi suất hàng năm và được thanh toán hàng tháng vào tài khoản của bạn. Cũng giống như nạp tiền tại ngân hàng, tiền của bạn sẽ tăng theo phần trăm tương ứng mỗi tháng.

Công thức

Tổng tiền bạn kiếm được hàng ngày sẽ được tính dựa trên công thức sau:

(Free Mаrgin – Credit) × (5 / 100 / 360)

Bây giờ là thời điểm thích hợp để mở tài khoản nếu bạn vẫn chưa có: