Đào tạo đối tác

Thực hiện việc Kinh doanh với SuperForex

Nếu bạn cần lời khuyên về việc bắt đầu làm đối tác với chúng tôi, bạn đã chọn đúng nơi. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên giúp bạn luôn được cập nhật về việc làm thế nào để trở thành đối tác thành công của SuperForex và tạo một công việc phát triển nhanh chóng.

Bộ khởi động cho Đối tác

Bộ Khởi động cho Đối tác là một nguồn tài nguyên toàn diện nhất cho đối tác. Được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ bởi Phòng Quan hệ Công chúng và Đối tác của chúng tôi nhằm hướng dẫn cho bạn bắt đầu việc trở thành đối tác với chúng tôi. Bộ bao gồm mọi thứ quan trọng về Chương trình Đối tác, bao gồm - kết cấu, mục đích và lợi ích. Chúng tôi cũng bao gồm những lời khuyên về việc làm thế nào tổ chức việc kinh doanh của bạn khi là đối tác SuperForex và làm thế nào để có được khách hàng mới. Bạn có thể trình duyệt một vài tài liệu quảng bá phổ biến nhất của chúng tôi mà bạn có thể dùng để quảng cáo thương hiệu.

Nếu bạn cảm thấy bạn không cần hướng dẫn đầy đủ mà Bộ Khởi động mang lại, bạn có thể tìm thấy những phiên bản ngắn gọn hơn về quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến dưới đây. Phiên bản này bao gồm những câu hỏi cơ bản của các tối tác về sản phẩm của chúng tôi và những gì bạn có thể làm cho chúng tôi khi trở thành đối tác. Để thuận tiện cho bạn, những tài liệu này có thể xem trên mọi thiết bị.

Khuyến mãi ngoại tuyến

Ngay cả khi chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng thực hiện marketing trực tuyến để hỗ trợ và tiếp cận khách hàng, chúng tôi cũng không quên những phương thức truyền thống như quảng cáo ngoại tuyến cũng có thể rất hữu ích để mở rộng công việc kinh doanh của bạn. Những phương thức truyền thống này yêu cầu kiến thức nhất định mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn: lời khuyên làm thế nào để lên kế hoạch và tổ chức những sự kiện liên quan đến Ngoại hối, mua phương tiện truyền thông (ví dụ như báo/tạp chí/radia/TV ads), và thậm trí làm thế nào để tận dụng được hàng hóa. Chúng tôi tin rằng hướng dẫn ngắn gọn này về quảng bá ngoại tuyến sẽ giúp ích và sẽ phát triển được chiến lược kinh doanh của bạn.

Bộ khởi động cho Đối tác

Bộ Khởi động cho Đối tác là một nguồn tài nguyên toàn diện nhất cho đối tác. Được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ bởi Phòng Quan hệ Công chúng và Đối tác của chúng tôi nhằm hướng dẫn cho bạn bắt đầu việc trở thành đối tác với chúng tôi. Bộ bao gồm mọi thứ quan trọng về Chương trình Đối tác, bao gồm - kết cấu, mục đích và lợi ích. Chúng tôi cũng bao gồm những lời khuyên về việc làm thế nào tổ chức việc kinh doanh của bạn khi là đối tác SuperForex và làm thế nào để có được khách hàng mới. Bạn có thể trình duyệt một vài tài liệu quảng bá phổ biến nhất của chúng tôi mà bạn có thể dùng để quảng cáo thương hiệu.