Đào tạo đối tác

Thực hiện việc Kinh doanh với SuperForex

Nếu bạn cần lời khuyên về việc bắt đầu làm đối tác với chúng tôi, bạn đã chọn đúng nơi. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên giúp bạn luôn được cập nhật về việc làm thế nào để trở thành đối tác thành công của SuperForex và tạo một công việc phát triển nhanh chóng.

Bộ khởi động cho Đối tác

Bộ Khởi động cho Đối tác là một nguồn tài nguyên toàn diện nhất cho đối tác. Được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ bởi Phòng Quan hệ Công chúng và Đối tác của chúng tôi nhằm hướng dẫn cho bạn bắt đầu việc trở thành đối tác với chúng tôi. Bộ bao gồm mọi thứ quan trọng về Chương trình Đối tác, bao gồm - kết cấu, mục đích và lợi ích. Chúng tôi cũng bao gồm những lời khuyên về việc làm thế nào tổ chức việc kinh doanh của bạn khi là đối tác SuperForex và làm thế nào để có được khách hàng mới. Bạn có thể trình duyệt một vài tài liệu quảng bá phổ biến nhất của chúng tôi mà bạn có thể dùng để quảng cáo thương hiệu.