Partnership Types

Choose your way to do business

SuperForex

Introducing Broker

The Introducing Broker earns commission for every active trader that has been referred by him/her (recorded thanks to our affiliate links). Companies that want to act as an IB for us will get a status of Official SuperForex Representatives for a given city or region, and their company information will be placed on our official website. As an IB you will be compensated for introducing new clients to SuperForex. We will provide you with a complete range of solutions to do business, including promotional materials, trading platforms, and transaction execution tools.

As a rule, our IBs receive additional rewards for representing SuperForex on a local level.

Open IB Account

Enjoy the most competitive commission on the market - up to $45 of the spread.

You have the opportunity to contact your personal Account Manager.

Access to live statistics and reports at any time from the Partner’s Cabinet.

A wide range of promo materials including banners, ready websites, merchandise, etc.

SuperForex

Sub-Introducing Broker

SuperForex gives you the opportunity to grow your own broker network with our Sub-Introducing Broker program. It works much in the same way as our Introducing Broker type of partnership, but instead of trying to recruit more traders, the goal of the sub-IB is to attract new partners.

Earn on average $25 on the most popular trading instruments per standard lot.

Earn up to $2 per standard lot on new partners you attract.

Earn on the trading activity of your clients without limits on commission.

Make Local Transfers with no charges or hidden fees.

SuperForex

Multi-level Partnership Program

We have developed for you a new experience within our Partnership Program - the SuperForex Multi-level Partnership. Our Multi-Level Partnership Program is a unique service that allows you to expand your partnership network and include many sources of income - more than you would be able to in a standard Partnership program. With the MLP, you can benefit from five levels of clients - new levels open up as your own direct clients become partners themselves.

MLP Account

Commission on EUR/USD $15 per lot.

Five-level commission payments.

The timely payment of commission by all members of the MLP Group.

Transfer money between Masters and Junior Affiliate Account.

24/5 hỗ trợ khách hàng

SuperForex cho phép truy cập đến tất cả nền tảng giao dịch chính trên thế giới. Người sử dụng có thể nhận được lợi ích từ khóa đào tạo Ngoại hối ngắn gọn bằng cách mở một tài khoản demo miễn phí và tìm hiểu các bước quản lý quỹ cơ bản về thị trường ngoại hối (FX).

Giao dịch với SuperForex rất đơn giản. Chúng tôi hợp tác với những ngân hàng hàng đầu và hệ thống thanh toán trên toàn thế giới, điều này cho phép xử lý 24 giờ đối với tất cả giao dịch của khách hàng trên thị trường FX. Người sử dụng đã đăng ký tài khoản thực với chúng tôi sẽ được truy cập trực tiếp đến thị trường FX, hợp đồng chênh lệch (CFD), các chỉ số và nhiều loại hợp đồng tương lai.

Chú ý rủi ro: giao dịch CFD và FX trên số dư mang tính rủi ro cao. Các nhà giao dịch nên đảm bảo rằng họ am hiểu những rủi ro đi kèm với giao dịch CFD và FX mang tính đòn bẩy trước khi quyết định giao dịch.

SuperForex bảo đảm sự an toàn tài sản tiền tệ của các nhà giao dịch và bảo vệ họ khỏi những rủi ro khi không giao dịch. Mặc dù chúng tôi không thể cam kết lợi nhuận trên Ngoại hối, nhưng chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch một số điều kiện giao dịch tốt nhất, bao gồm tiền thưởng lên đến 120% và các ưu đãi đặc biệt thường xuyên khác.

SuperForex

Regulated by IFSC

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES

COMMISSION

SuperForex được cấp phép là một Forex broker. Văn phòng đăng ký: 5 Cork Street, 2 Floor, Belize City, Belize, C.A. Các dịch vụ được liệt kê trên website không áp dụng cho những người sinh sống tại USA và Ukraine.

Telephone number: +65-3-1590282
Thời gian làm việc: 7:00 AM - 5:00 PM (GMT+0)

Nhà cung cấp Thanh khoản

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

SuperFin Corp. 2013 – 2019 © All rights reserved.