Bài thuyết trình

Về Bài thuyết trình của Chúng tôi

Nhằm giúp bạn tìm được cách thức qua nhiều sự lựa chọn sẵn có để quảng cáo các dịch vụ SuperForex trực tuyến và ngoại tuyến, Phòng Đối tác SuperForex đã đưa ra những hướng dẫn toàn diện có thể mang đến mọi lời khuyên bạn cần. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã chia nội dung này thành nhiều bài thuyết trình với chủ đề cụ thể để bạn có thể tải về. Hướng dẫn của chúng tôi bao gồm thực hành marketing như truyền thông xã hội và diễn đàn, cũng như các phương thức truyền thống về quảng cáo như tờ rơi, sử dụng hàng hóa, mua phương triện truyền thông (TV, radio, print). Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho việc kinh doanh của bạn khi là đối tác của chúng tôi.

Hãy chọn chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu thêm và tải file dưới đây.

Advantages for clients
SuperForex 2021
Partner's starter kit