Rebate System

More Trades, More Cashback

SuperForex partners earn money in two main ways:

  1. By building a growing network of affiliated clients.
  2. By encouraging your current affiliated clients to trade more actively.

Our Automatic Rebate System is an excellent tool that can help you achieve these goals.

How does it work?

The rebate system is based on the concept of giving a part of your commission back to traders, feeding funds into their accounts in order to stimulate them to trade more. You can specify the amount of rebate in pips that you are willing to share, and then this would automatically be sent to your affiliate clients when you earn commission from their trades. This creates a healthy cycle of exchange: your clients trade, generating commission for you; you share back a part of your earnings with your clients, helping them to trade more, creating more commission for you, and so on. This is good for motivating your existing clients, but it can also be a deciding factor for a client looking to join an affiliate group - they are likely to favor a partner who shares their earnings through a rebate system rather than one who does not. Overall, you will be able to enjoy higher profits and your clients will be happier.

Setting it up

Head over to the Partner’s Cabinet and go to the Rebate System tab on the left. This would take you to a list of all of your affiliated clients. In the Commission column you can specify how much rebate you want to share with the client - you can use different amounts for different clients, favoring some over others. You can also keep the rebate off on certain clients, if you prefer. You have complete control over the system. Remember to press Save every time you make changes.

Register As Partner

24/5 hỗ trợ khách hàng

SuperForex cho phép truy cập đến tất cả nền tảng giao dịch chính trên thế giới. Người sử dụng có thể nhận được lợi ích từ khóa đào tạo Ngoại hối ngắn gọn bằng cách mở một tài khoản demo miễn phí và tìm hiểu các bước quản lý quỹ cơ bản về thị trường ngoại hối (FX).

Giao dịch với SuperForex rất đơn giản. Chúng tôi hợp tác với những ngân hàng hàng đầu và hệ thống thanh toán trên toàn thế giới, điều này cho phép xử lý 24 giờ đối với tất cả giao dịch của khách hàng trên thị trường FX. Người sử dụng đã đăng ký tài khoản thực với chúng tôi sẽ được truy cập trực tiếp đến thị trường FX, hợp đồng chênh lệch (CFD), các chỉ số và nhiều loại hợp đồng tương lai.

Chú ý rủi ro: giao dịch CFD và FX trên số dư mang tính rủi ro cao. Các nhà giao dịch nên đảm bảo rằng họ am hiểu những rủi ro đi kèm với giao dịch CFD và FX mang tính đòn bẩy trước khi quyết định giao dịch.

SuperForex bảo đảm sự an toàn tài sản tiền tệ của các nhà giao dịch và bảo vệ họ khỏi những rủi ro khi không giao dịch. Mặc dù chúng tôi không thể cam kết lợi nhuận trên Ngoại hối, nhưng chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch một số điều kiện giao dịch tốt nhất, bao gồm tiền thưởng lên đến 120% và các ưu đãi đặc biệt thường xuyên khác.

SuperForex

Regulated by IFSC

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION

SuperForex được cấp phép là một Forex broker. Văn phòng đăng ký: 5 Cork Street, 2 Floor, Belize City, Belize, C.A. Các dịch vụ được liệt kê trên website không áp dụng cho những người sinh sống tại USA và Ukraine.

Telephone number: +65-3-1590282
Thời gian làm việc: 7:00 AM - 5:00 PM (GMT+0)

Nhà cung cấp Thanh khoản

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

SuperFin Corp. 2013 – 2019 © All rights reserved.