Trách nhiệm xã hội SuperForex

Chúng tôi biết rằng nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về SuperForex trên web hoặc ở các nội dung khác trên website của chúng tôi, bạn có thể thấy nhiều điều kiện giao dịch và những ưu đãi đặc biệt, nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi, SuperForex, muốn cho bạn thấy một khía cạnh đặc biệt khác trong các hoạt động của chúng tôi thường không xuất hiện trong các chiến dịch, đó là chương trình trách nhiệm xã hội và chương trình đó quan trọng như nào đối với chúng tôi.

SuperForex là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực môi giới tài chính do sự không ngừng cải tiến và nâng cao dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi muốn hướng thành công đó cho mục đích tốt đẹp. Chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề mà con người đang phải đối mặt trên khắp thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nỗ lực làm việc cùng với đối tác của mình và cống hiến thời gian, công sức, quỹ đến các hoạt động phi lợi nhuận, những nơi chúng tôi có thể giúp đỡ người ngèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi trên thế giới.

Charity

Helping an orphanage in Lagos

The SuperForex team continues working on our social responsibility program.

Robert Thompson
27 thg 4, 2022

Charity

Christmas giving 2021

donating various goods and supplies to an orphanage in Lagos

Robert Thompson
17 thg 12, 2021

Charity

Helping orphanages in Sumatera Utara, Indonesia

SuperForex decided to support 2 orphanages in Indonesia during Ramadan 2021.

Robert Thompson
16 thg 4, 2021

Charity

We helped children in orphanage in Songea, Tanzania.

SuperForex is always looking for ways to help disadvantaged people and communities.

Robert Thompson
12 thg 4, 2021

Charity

Christmas Giving 2020.

We tried to make holidays better for several families in South Africa.

Robert Thompson
24 thg 12, 2020

Charity

Charity Event in Nairobi, Kenya

We helped people in need in Nairobi as a part of SuperForex social responsibility program.

Robert Thompson
20 thg 5, 2020

Charity

Charity in Bangladesh

Helping people in Sreemongal.

Robert Thompson
04 thg 6, 2019

Charity

Charity Event in Malang

Help children in orphanage

SuperForex
09 thg 6, 2018

Charity

Charity in Kuala Lumpur

Help children in orphanage.

SuperForex
08 thg 6, 2018