رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎$۱۸٬۱۲۰٫۴۲‎−‎$۸۶۲٫۶۰۴۴۰٫۰۸
‎€۱۰٬۹۹۳٫۳۲‎−‎€۱٬۰۵۷٫۲۱۰٫۲۲
‎$۳۷٬۸۷۲٫۵۳‎−‎$۱٬۳۷۷٫۷۷۲۰٫۲۱
Previous
  1. 1
  2. 2
  3. 3