رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎$۳۳٬۷۷۵٫۶۱‎$۱۰٬۴۵۹٫۸۴۶۶٫۶
‎$۳۷٬۰۹۴٫۶۲‎$۳٬۰۲۶٫۷۹۱۰٫۶
‎$۴٬۲۷۰٫۴۳‎$۲٬۴۱۳٫۵۹۹٫۵۱
‎$۱۶٬۹۶۷٫۹۵‎$۱۱۸٫۱۲۱۰٫۱
‎$۱۷۱٫۸۵‎$۶۶٫۳۲۱٫۵۸
‎$۶۶٫۴۸‎$۳۸٫۷۰۱٫۱۱
‎€۱۲٬۰۲۸٫۵۸‎€۹٫۲۴۰٫۰۲
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎€۲۹٬۴۹۳٫۴۷‎€۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۱۰۰٫۸۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۱٬۶۲۲٫۰۱‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۹۱٫۱۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴٫۱۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۶۹٫۲۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۹۴٫۰۰‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next