Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 23,863.67USD 5,027.12226.8
USD 37,296.44USD 3,072.8930.6
€29,996.59€384.440.02
USD 6,380.69USD 188.108.38
USD 86.63USD 55.341.55
USD 192.71USD 19.170.9
USD 35,792.37USD 0.000
USD 33,243.37USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 31,807.14USD 0.000
USD 392.81USD 0.000
USD 24.23USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
USD 247.66USD 0.000
USD 9,463.54USD 0.000
USD 169.99USD 0.000
USD 33,907.73USD 0.000
USD 294.00USD 0.000
USD 11,836.84USD 0.000
USD 42.59USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next