Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 87,287.98USD 9,538.302,007
USD 45,661.38USD 1,706.2150
USD 35.17USD 6.720.58
USD 45.80USD 4.0310.62
USD 36.84USD 1.150.54
USD 35,792.37USD 0.000
€28,633.33€0.000
USD 31,790.27USD 0.000
USD 31,366.71USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 189.96USD 0.000
USD 25.91USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
USD 247.66USD 0.000
USD 9,463.54USD 0.000
€21,952.24€0.000
USD 181.83USD 0.000
USD 33,907.73USD 0.000
USD 294.00USD 0.000
USD 11,836.84USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next