SuperForex

At the moment we provide traders with the opportunity to use the most popular and the most widely spread cryptocurrencies for trading:

Why Trading Bitcoin CFDs with SuperForex is profitable?

Trading for All

Traders can profit by cryptocurrencies trading, with any direction of price movement and without actually owning them. It also allows you to avoid risks associated with unscrupulous crypto-exchanges.

Payment methods

No minimum deposit is required to trade with us. We also support a wide range of payment methods for your convenience and do not charge deposit fees.

Mobile platform

Our mobile trading platform will allow you to trade anywhere and anytime. This application is simple and starts working right after installation. Because this application requires a network connection, you must have constant access to the Internet.

Secured

Unlike cryptocurrency exchange, your deposit is fully protected just like information about it. Moreover, history of transactions allows you to see status of the deposit.

SuperForex

Trading conditions

Rows per page:
0-0 of 0

The global leader of cryptocurrency trading

SuperForex

No commision

When replenishing the account, everyone wants to save money and make payment without additional payments. Clients of our company can replenish their account and withdraw the earned money from the account without commission.

SuperForex

Partnership program

You can become a partner of our company. Share an affiliate link with your friends or offer the opportunity to trade Forex Bitcoin CFDs. Just a few clicks, and you can relax and watch how your earnings grow.

SuperForex

Fixed Spread

The fixed spread differs completely stable - no matter how the price falls, or grew, spread will always be on the same level.

Open a live account with us to start trading Cryptocurrency! This will only take a minute:

24/5 hỗ trợ khách hàng

SuperForex cho phép truy cập đến tất cả nền tảng giao dịch chính trên thế giới. Người sử dụng có thể nhận được lợi ích từ khóa đào tạo Ngoại hối ngắn gọn bằng cách mở một tài khoản demo miễn phí và tìm hiểu các bước quản lý quỹ cơ bản về thị trường ngoại hối (FX).

Giao dịch với SuperForex rất đơn giản. Chúng tôi hợp tác với những ngân hàng hàng đầu và hệ thống thanh toán trên toàn thế giới, điều này cho phép xử lý 24 giờ đối với tất cả giao dịch của khách hàng trên thị trường FX. Người sử dụng đã đăng ký tài khoản thực với chúng tôi sẽ được truy cập trực tiếp đến thị trường FX, hợp đồng chênh lệch (CFD), các chỉ số và nhiều loại hợp đồng tương lai.

Chú ý rủi ro: giao dịch CFD và FX trên số dư mang tính rủi ro cao. Các nhà giao dịch nên đảm bảo rằng họ am hiểu những rủi ro đi kèm với giao dịch CFD và FX mang tính đòn bẩy trước khi quyết định giao dịch.

SuperForex bảo đảm sự an toàn tài sản tiền tệ của các nhà giao dịch và bảo vệ họ khỏi những rủi ro khi không giao dịch. Mặc dù chúng tôi không thể cam kết lợi nhuận trên Ngoại hối, nhưng chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch một số điều kiện giao dịch tốt nhất, bao gồm tiền thưởng lên đến 120% và các ưu đãi đặc biệt thường xuyên khác.

SuperForex

Regulated by IFSC

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES

COMMISSION

SuperForex được cấp phép là một Forex broker. Văn phòng đăng ký: 5 Cork Street, 2 Floor, Belize City, Belize, C.A. Các dịch vụ được liệt kê trên website không áp dụng cho những người sinh sống tại USA và Ukraine.

Telephone number: +65-3-1590282
Thời gian làm việc: 7:00 AM - 5:00 PM (GMT+0)

Nhà cung cấp Thanh khoản

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

SuperFin Corp. 2013 – 2019 © All rights reserved.